กำเนิดญี่ปุ่น เทพญี่ปุ่น ภาค 1 หอกอัญมณีแห่งสรวงสวรรค์

InasagiHisanami กวนทะเล กำเนิดญี่ปุ่น

กำเนิดญี่ปุ่น เทพญี่ปุ่น ภาค 1 หอกอัญมณีแห่งสรวงสวรรค์

ทำไมเราต้องไปศึกษาเรื่องกำเนิดเทพญี่ปุ่น เพราะเรา สยามคะเนะ ทำเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องรางญี่ปุ่น เรื่องราวเหล่านี้มี มีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นไปเป็นมาของเทพเจ้า ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี นิทานปรัมปรา ของญี่ปุ่นโดยตรง สำหรับเราแล้วการลงลึกไปในรายละเอียด ทำให้เราทราบที่ไปที่มา ถึงเรื่องรางต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกัน  เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องศึกษา ดังนั้นแล้วขอถ่ายทอดและบอกเล่าถึงความเป็นมาที่เราได้ค้นคว้ามาจากหนังสือญี่ปุ่นบ้าง ไทยบ้าง และในอินเตอร์เน็ทบ้าง เรียบเรียงขึ้นตามข้อมูลที่ได้มาซึ่งมีรายละเอียด เกี่ยวกับ กำเนิดญี่ปุ่น และ เทพญี่ปุ่น ดังนี้

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั้นอาจศึกษาได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในปัจจุบัน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือกว่าก็จริง แต่หากไม่มีการนำประวัติศาสตร์จากตำนานความเชื่อโบราณมาประกอบเลยก็ดูจะไม่สมบูรณ์นัก เพราะจุดเริ่มต้นการเกิดขึ้นของสังคมแต่โบราณก็มาจากความเชื่อในแบบดั้งเดิมด้วยกันทั้งสิ้น และสิ่งที่ทำให้สามารถเข้าใจสังคมในสมัยโบราณได้ ก็ล้วนมาจากบันทึกที มีการเขียนขึ้นด้วยความเชื่อแบบดั้งเดิมนั่นเอง

ปฐมภูมิเทพ 5 พระองค์

ญี่ปุ่นเชื่อมาแต่โบราณและบันทึกไว้ในคัมภีร์หรือบันทึกประวัติศาสตร์โบราณ 2 เล่มที่มีชื่อเรียกว่า “โคจิกิ (kojiki) * ” (บันทึกเรื่องราวโบราณ) หรือ “นิฮอน โชกิ (Nihon Shoki)* ” (บันทึกประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น) ที่เกิดขึ้นภายหลัง โคจิกิ  ประมาณ 8 ปี บันทึกทั้ง 2 เล่มนี้ล้วนแต่เล่าถึงการสร้างประเทศญี่ปุ่นขึ้นว่า พระเจ้า ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “คามิ (kami)” นั้นเป็นผู้สร้างญี่ปุนและเผ่าพันธุ์ชาวญี่ปุ่นขึ้น ตามตำนานกล่าวว่า หลังจากจักรวาลซึ่งอยู่ในสภาพที่ไร้รูปแบบ ไร้สภาวะ มืดมิด และเงียบสบมาเป็นวลานาน ก็เกิดเสียงดังสะท้านขึ้น เกิดการเคลื่อนไหวของบางสิ่งบางอย่าง จากนั้นจึงมีแสงสว่างปรากฏขึ้น และเกิดกลุ่มเมฆหมอกรวมตัวขึ้นที่เบื้องบนจักรวาลกลายเป็น “สวรรค์” หรือ “เทน(Ten)” ส่วนสะสารบางอย่างที่ลอยอยู่เบื้องล่างก็รวมตัวกันกลายเป็น “โลก” หรือ “ชิ (Chi)” เมื่อสวรรค์ถูกสร้างขึ้น จึงสถิตด้วย 3 ปฐมเทพ คือ

 • อเมโนะมินาคานูชิ (Amenominakanushi)
 • ทาคามิมูซูบิ (Takamimusubi)
 • คามิมูซูบิ (Kamimusubi)

และต่อมาก็ปรากฎเทพเจ้าอีก ๒ พระองค์ คือ

 • อมาชิอชิกะยิฮิโกจิ (Umashiashikabihikoji)
 • อเมโนะโตโกทาชิ  (Amenotokotachi)

เทพเจ้าทั้ง 5 พระองค์นี้ถือเป็นเทพสูงสุดตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นโบราณ หรือ โคโตอมัตสึคามิ (Kotoamatsukami) และถือเป็นเผ่าพงศ์เทพ รุ่นแรกผู้สร้างสรรพสิ่งขึ้น โดยเป็นเทพที่เป็นเอกเพศ หรือไม่มีการแบ่งเพศแต่อย่างใดในรุ่นนี้ และเป็นเทพที่ไร้รูปไร้ตัวตนแฝงเร้นกายอยู่ในอากาศธาตุ จึงไม่มีผู้ใดสามารถเห็นพระองค์ได้ สถิต ณ ดินแดนสวรรค์ที่เรียกว่า “ทาคามะกา-ฮาระ (Takamagahara)”

สำหรับเทพรุ่นต่อมาภายหลังจากกำเนิดสวรรค์กับโลกขึ้นแล้วก็คือรุ่นที่เรียกว่า คามิโยะนานาโยะ (Kamiyonanayo) เทพรุ่นที่สองนี้ สององค์ แรกเป็นเทพเอกเพศเช่นเดียวกัน แต่นับจากลำดับที่ ๓ เป็นต้นมาจะเป็นเทพ ชายหญิงคู่กันมีอีก 5 ลำดับวงศ์ด้วยกัน เทพเอกเพศ 2 ลำดับแรกนั้นคือ

 • คูนิโนะโตโคทาชิ (Kuninotokotachi)
 • โตโยคุโมโนะ (Toyokumono)
  ส่วนอีก ๕ ลำดับวงศ์ซึ่งปรากฎเป็นคู่เทพและเทพีคือ
 • อูฮิจินิ (Uhjin) กับ ซูฮิจินิ (Suhjjini)
 • สึนูกุฮิ (Tsunuguhi) กับ ฮิคูกุฮิ (kuguhi)
 • โอโตโนจิ (Otonoj) กับ โอโตโนเบะ (Otonobe)
 • โอโมดารุ (Omodaru) กับ อยาคาชิโกเนะ (Ayakashikone)
 • อิซานางิ (Izanagi) กับ อิซานามิ (Izanami)
InasagiHisanami กวนทะเล กำเนิดญี่ปุ่น รูปเต็ม
Izanagi และIzanami ใช้หอกแห่งสรวงสวรรค์ กวนทะเลให้จนเกิดเกาะขึ้นแห่งหนึ่ง

กำเนิดเกาะทั้ง 8 แห่งญี่ปุ่น

องค์เทพและเทพีลำดับที่ 7ในรุ่นที่สองคือ อิซานางิ กับ อิซานามิ นี้เอง ที่ต่อมาได้เป็นผู้สร้างแผ่นดินญี่ปุ่นขึ้น โดยก่อนที่จะเกิดแผ่นดินขึ้นนั้น โลกยัง เต็มไปด้วยทะเล โคลนตม และกอสวะต่างๆลอยไปมา อิซานางิ และ อิซานามิ จึงได้รับมอบหมายจากเหล่าเทพให้เป็นผู้สร้างแผ่นดินขึ้น โดยได้รับมอบหอก เล่มหนึ่งที่ประดับด้วยยอัญมณีมีชื่อเรียกว่า “อเมโนะนุโฮโกะ (Amenonuhoko)” หรือ “หอกอัญมณีแห่งสรวงวรรค์” ทั้งสองจึงลงมายืนอยู่กลางสะพาน อเมโนะอูกิฮาชิ (Amenoukihashi) ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสวรรค์และโลก แล้วใช้หอกเล่มนั้นทำการกวนน้ำทะเลจนโคลนตมเริ่มข้น และกลายเป็นเกาะแห่งหนึ่ง จากนั้นทั้งสองก็ลงจากสะพานไปสร้างเวียงวังอยู่บนเกาะที่เกิดขึ้นใหม่นี้ และได้สืบทายาทขึ้น 2 คนนามว่า ฮิรูโกะ (Hiruko) กับ อวาชิมา (Awashima) ซึ่งมีรูปร่างอัปลักษณ์ไม่เหมือนกับที่สืบเผ่าพงศ์มาจากเทพแต่ อย่างใด เมื่อมีทายาทที่รูปร่างอัปลักษณ์เช่นนี้ อิซานางิ กับ อิซานามิ จึงได้นำเด็กทั้งสองไปลอยทะเลเพื่อให้เด็กทั้งสองเป็นไปตามชะตากรรม ฮิรูโกะ นั้นในภายหลังลอยไปติดชายฝั่งเกาะฮอกไกโด และถูกชาว ไอนุ นำไปเลี้ยง ซึ่งต่อมาได้เป็นเทพ เอบิสึ (Ebitsu) เทพแห่งการหาปลา ส่วน อวาชิมา ได้กลายไปเป็นเกาะแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในทะเลญี่ปุ่น

อิซานากิ และ อิซานามิ พกความผิดหวังไปหาเหล่าเทพแล้วถามว่าทั้งสองได้ทำอะไรผิด จึงได้มีบุตรรูปร่างอัปลักษณ์เช่นนั้น เหล่าเทพองค์อื่นๆจึงได้เฉลยว่า เป็นเพราะทั้งสองกระทำผิดระหว่างที่เข้าพิธีสมรสกัน เมื่อทราบความดังนั้นแล้วทั้งสองจึงได้กลับไปกระทำพิธีสมรสขึ้นใหม่อีกครั้งให้ถูกต้อง และนับจากนั้นมาทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จึงเริ่มเข้ารูปเข้ารอย แล้วให้กำเนิดเกาะขึ้นอีก 8 เกาะ คือ

 • อวาจิ (Awaji)
 • อิโยะ (Iy๐) *
 • โอกิ (Oki)
 • สึกูชิ(Tsukushi) ** 
 • อิกิ (Iki)
 • สึชิมา (Tsushima)
 • ซาโดะ (Sado)
 • ยามาโตะ (Yamato) *** 

* ภายหลังเปลี่ยนเป็น ชิโกกุ (Shikoku)
** ภายหลังเปลี่ยนเป็น คิวชู (Kyushu) 
*** ภายหลังเปลี่ยนเป็น ฮอนชู (Honshu)

 8  เกาะโบราณญี่ปุ่น

หมายเหตุ

 • * โคจิกินั้น เป็นบันทึกที่เขียนขึ้นจากเรื่องราวที่เล่าขานต่อกันมาของตระกูลจักรพรรดิ
 • * นิฮงโชะกินั้น เป็นบันทึกที่เขียนขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชาติญี่ปุ่นที่สูญเสียไป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

เป็นอย่างไรบ้างกับความสลับซับซ้อนของเรื่องราวต่างๆของการกำเนิดญี่ปุ่น และเทพญี่ปุ่น จะเห็นว่า เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น จะมีความเกี่ยวเนื่องกับความคติความเชื่อ วัฒนธรรมต่างๆ รวมไปถึงเรื่องเครื่องรางญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อเหล่านี้ สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพชนจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน ดังนั้นแล้ว บางอย่างเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าดูจริงๆแล้วรายละเอียดเยอะมาก

สำหรับท่านที่อ่านเรื่องเหล่านี้แล้วไม่ค่อยเข้าใจ โปรดกลับไปตั้งต้นอ่าน ตั้งแต่ภาค 1 แล้วเรียงตามลำดับ จะเข้าใจถึงความเป็นไปความเป็นมาได้อย่างเป็นลำดับ  โดยเราจะทำลิ้งค์ไว้ให้ด้านล่างนี้

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

ขอบคุณสำหรับการติดตาม เราเป็นเว็บไซด์เล็กๆ ที่ไม่มีงบสำหรับโฆษณามากนัก เราที่ตั้งใจทำงานเพื่อบอกกล่าวถึงเรื่องราว วัฒนธรรมญี่ปุ่น และประเพณี ที่ถูกต้อง เราต้องอ่านหนังสืออย่างน้อย 25 แผ่น เพื่อจะเขียนเรื่องราว ที่ถูกต้อง 1 หน้าเล็กๆนี้ หากผู้อ่านเห็นว่า เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของญี่ปุ่นแล้ว หากท่านนำบทความที่เราได้เรียบเรียงนี้ไปใช้ โปรดลิ้งกลับและให้เครดิตมายังเราด้วยวิธีที่ถูกต้องด้วยครับ

นอกจากนี้ เรายังได้จัดจำหน่ายสินค้า แมวกวัก เครื่องรางญี่ปุ่น และกิ๊ฟช็อปญี่ปุ่นอื่นๆ เล็กน้อยๆ ถึงแม้เราจะไม่ได้ถูกที่สุดในตลาด แต่เราตั้งใจอยากให้เกิดเว็บไซด์คุณภาพเกิดขึ้นในไทยบ้าง หากคิดว่าเคมีของพวกเราตรงกันแวะพูดคุยทักทายกันได้ รวมถึงอุดหนุนสินค้า หรือ ซื้อกาแฟเล็กๆน้อยๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อลูกค้าต่อไปครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง