รายชื่อเทพญี่ปุ่น เทพีญี่ปุ่น อยากบูชาองค์ไหนจะได้จัดถูก

Amaterasu

รวมรายชื่อ เทพญี่ปุ่น และ เทพีญี่ปุ่น อยากบูชาองค์ไหนจะได้จัดถูกต้องตามศรัทธา โดยแต่ละองค์จะมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกัน

 • อิซานางิ : เทพแห่งการสร้างและกำเนิดชีวิต
 • อิซานามิ : เทพีแห่งการสร้างและความตาย
 • อะมะเตะระสุ : เทพีแห่งดวงอาทิตย์
 • ซุซาโนะโอะ: เทพแห่งพายุ
 • อุเคโมจิ : เทพีแห่งอาหาร
 • อุซุเมะ : เทพีแห่งอุษาและความสุข
 • อาจิสุคิทากะฮิโกเนะ : เทพแห่งสายฟ้า
 • อามัตสึมิกะโบชิ : เทพแห่งความชั่วร้าย
 • คามุอิ : เทพีแห่งพระอาทิตย์และพระจันทร์
 • ฟูจิน, คามิคาเซะ : เทพแห่งวายุ
 • ฟุสึโนะจิ : เทพแห่งไฟและฟ้าแลบ
 • ฮิจิมัง : เทพแห่งสงคราม, เกษตรกรรม, เทพผู้ปกป้องบ้านเมือง
 • อินาริ: เทพแห่งข้าวและเกษตรกรรม
 • คุคุโนจิ : เทพแห่งต้นไม้
 • โอยามะสึมิ : เทพผู้ครองภูเขา, ทะเล และสงคราม
 • ไรจิน, ไรเด็น : เทพแห่งสายฟ้า และฟ้าแล่บ
 • ริวจิน, ริวโอะ : เทพแห่งทะเล
 • เซ็นเง็น, โคะโนะฮะนะซาคุยะ : เทพีแห่งฤดูใบไม้ผลิ, เจ้าหญิงแห่งดอกไม้, เทพีแห่งภูเขาไฟฟูจิ
 • ซารุตะฮิโกะ : เทพแห่งแผ่นดินโลก
 • ทสึตะฮิเมะ : เทพีแห่งฤดูใบไม้ร่วง
 • เทนจิน : เทพแห่งการศึกษา
 • ซึคุโยมิ, สึคิโยะมิ : เทพแห่งพระจันทร์
 • ยะบุเนะ : เทพแห่งบ้านเรือน