รายชื่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7 – เทพญี่ปุ่น บูชาตรงแล้วทุกจะอย่างง่าย

เทพเจ้าแห่งความโชคดีทั้งเจ็ด เทพญี่ปุ่น

รายชื่อแห่งโชคลาภทั้ง 7 – เทพญี่ปุ่น

เทพญี่ปุ่น – เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งเจ็ด (七福神) เชื่อกันว่าบูชาให้ตรงกับบุคคลิก หน้าที่การงาน ลักษณะเฉพาะ เมื่อมีเทพมาคุ้มครองตรงกับที่เราต้องการแล้ว ทุกอย่างผ่านฉลุย ชนะใสๆ ได้มานิ่มๆ เมื่อบูชานับถือท่านเทพเจ้า สิริมงคลเกิด งานยากเป็นง่าย ศรัตรูกลายเป็นมิตร เงินมา งานมี โดยมีแต่ละพระองค์พระนามว่าอย่างไรบ้าง ตามด้านล่างนี้เลย

  1. Daikokuten ไดโคะคุเทน : เทพแห่งความมั่งคั่ง และดิน เหลือกินเหลือใช้
  2. Eibisu เอบิสึ : เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลและการประมง ค้าขาย ธุรกิจ
  3. Benzaiten เบนไซเทน : เทพีแห่งความรัก, ศิลปะ, กวี, ปัญญา และวารี (องค์นี้เป็นเทพี(ผู้หญิง)เพียงองค์เดียว)
  4. Bishamonten บิชามอนเท็น : เทพแห่งสงคราม, ความยุติธรรม และผู้พิทักษ์กฎหมาย ซื่อตรง
  5. Fukurokuju ฟุคุโระคุจุ : เทพแห่งสิติปัญญา และความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพ
  6. Hotei โฮเท : เทพแห่งความสุข ความบันเทิง เสียงหัวเราะ และปัญญาแห่งความรู้แจ้ง นักปราชญ์
  7. Jurojin จุโรจิน : เทพแห่งความอายุยืน สุขภาพ อายุขัย
  8. Kichijoten คิจิโจเทน : เทพีแห่งความงาม การแสดง(เป็นองค์ที่ 8 ซึ่งเพิ่มมาภายหลัง แต่โดยรวมยังเรียกว่า เทพแห่งโชคลาภทั้ง 7)
เทพญี่ปุ่น เทพเจ้าแห่งความโชคดีทั้งเจ็ด

องค์ไหนตรงกับบุคลิกเราอย่างไรบ้าง หรือตรงกับหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ หรือตรงกับลักษณะที่เราต้องการ บูชาองค์นั้นมาประจำตัวเลย สามารถบูชาทั้งองค์เดี่ยวๆ หรือทั้ง 7 องค์ได้เลย และเคล็ดลับหนึ่งคือ โดยส่วนใหญ่แล้วมักบูชาองค์ใหม่ๆ ไม่นิยมบูชามือสอง

สินค้าเกี่ยวกับ  7 เทพแห่งโชคลาภญี่ปุ่น : เทพญี่ปุ่น

สินค้าเกี่ยวกับ เทพเจ้าแห่งความโชคดีทั้ง7