วิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้าที่ถูกต้องที่สุด Temizu

Yakudoshi ปีเบญจเพสญี่ปุ่น

ก่อนเข้าไปสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้า เราต้องมีพิธีล้างมือด้วยน้ำสะอาดและบ้วนปาก ทำความสะอาดมือและปาก ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เรียบง่าย โปรดชำระร่างกายและจิตวิญญาณของคุณและเยี่ยมชมด้วยความรู้สึกสดชื่น

พิธีชำระล้างร่างกาย ดังนี้

  1. ตักน้ำด้วยมือขวา เพื่อทำความสะอาดมือซ้าย
  2. เปลี่ยนตักน้ำด้วยมือซ้าย ทำความสะอาดมือขวา
  3. ถือกระบวยมือขวา รับน้ำด้วยมือซ้าย แล้วบ้วนปาก (งด! เพื่อสุขอนามัย COVID-19) ทำพอทราบเป็นพิธี
  4. ทำความสะอาดมือซ้ายอีกครั้ง
  5. ถือกระบวยแล้วล้างตามรูป แล้ววางกลับสู่ที่เดิม

ตักน้ำด้วยมือขวา เพื่อทำความสะอาดมือซ้าย

พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า 01
02 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า
03 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า
04 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า

เปลี่ยนตักน้ำด้วยมือซ้าย ทำความสะอาดมือขวา

05 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า
06 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า

ถือกระบวยมือขวา รับน้ำด้วยมือซ้าย แล้วบ้วนปาก

(งด! เพื่อสุขอนามัยเนื่องจาก COVID-19) แต่แสดงให้พอทราบเป็นพิธี)

07 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า
08 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า

ทำความสะอาดมือซ้ายอีกครั้ง

09 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า
10 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า

ถือกระบวยแล้วล้างตามรูป แล้ววางกลับสู่ที่เดิม

11 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า
12 พิธีชำระล้างร่างกาย ก่อนเข้าศาลเจ้า

ข้อมูลและรูปจาก   https://www.isejingu.or.jp/

เครื่องรางญี่ปุ่น ศาลเจ้า Ise

เครื่องรางญี่ปุ่น จากศาลเจ้า Ise