เหรียญ 5 เยนใหม่ เครื่องรางญี่ปุ่นชั้นยอด ที่คุณนึกไม่ถึง

เครื่องรางญี่ปุ่น เหรียญ 5 เยน

เหรียญ 5 เยน

เหรียญ 5 เยนใหม่ เครื่องรางญี่ปุ่นชั้นยอด ที่คุณนึกไม่ถึง

ในเหรียญ 5 เยน นั้นมีสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อยู่ นั่นคือรวงข้าว นั่นเอง และตรงกลางมีรู เชื่อกันว่าสามารถดูดสิ่งชั่วร้าย พลังร้ายๆ ผ่านออกไป และดูดพลังดีผ่านรูตรงกลางนี้เช่นกัน คำว่า 5 เยน หรือ โกะเอน (Go-en : 五円) นั้น ยังมีเสียงพ้องกับคำว่า ご縁 ที่แปลว่าขอพรจากเทพเจ้า โดยมีความเชื่อว่าถ้าโสดจะพบเนื้อคู่ที่ดี การใช้เหรียญ 5 เยนส่วนใหญ่เป็นเหรียญเก่า จะดูดซับความโลภหลงมึนเมาจากการผ่านมือคนที่ใช้เหรียญเหล่านั้นมา จะน้อยหรือมากก็ตามแต่กำลังของคนที่ครอบครองก่อนหน้านั้น ดังนั้น การใช้เหรียญ 5 เยนก็มีข้อควรระมัดระวังดัวยเช่นกัน

ข้อแนะนำเกี่ยวกับเหรียญ 5 เยน 

  • เหรียญ 5 เยนเก่า จึงนำไปทำบุญ ไหว้พระ ตามวัด หรือศาลเจ้า
  • ส่วนเหรียญใหม่ คนที่รู้เท่านั้นจะนำไปใช้เป็นเครื่องราง พกใส่กระเป๋าเงิน เงินก้นถุง นำโชคเป็นต้น
  • ห้ามใช้เหรียญ 5 เยน เก่าจากคนอื่น มาทำเครื่องรางเด็ดขาด บางเหรียญสภาพใหม่แต่ผ่านการใช้แล้วก็ไม่ควรค่ะ
  • ส่วนใหญ่ใช้ 1,3,5,8, และ 9 เหรียญ
  • ห้ามใช้ 4 เหรียญ เรียกโชค หรือวางอยู่ด้วยกัน เพราะไปตรงกับคำพ้อง แปลว่าตาย กลายเป็น โชคตาย ไม่มีโชค อับโชค