อากาศญี่ปุ่น กุมภาพันธ์

อุณหภูมิญี่ปุ่น-กุมภาพันธ์

อากาศญี่ปุ่น กุมภาพันธ์

อากาศญี่ปุ่น กุมภาพันธ์เป็นหน้าหนาวค่ะ แต่อากาศเริ่มอุ่นขี้นมาอีกนิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังคงหนาวอยู่ และฝนแทบจะไม่มีเลย หิมะตกโปรยปราย ช่วงนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนชอบความหนาว มีเทศกาลหิมะที่ Sapporo, Hokkaido ซึ่งจัดประมาณต้นๆ กลางๆเดือนกุมภานี่แหละค่ะ อย่างไรต้องรีบๆจองที่พักล่วงหน้านานๆนะคะ ขอจำกัดความหนาวตามนี้นะคะ ทิพย์สมมติว่าความหนาวมี 5 ระดับ ดังนี้ค่ะ
 • ระดับ 1 แค่เย็นๆเดือนตุลาฯ (เย็นจิ๋วๆ !)
 • ระดับ 2 เริ่มหนาว เดือนพฤศจิกาฯ (เฮ้ยเย็นอ่ะ !!)
 • ระดับ 3 หนาวมากเดือนธันวาฯ (หนาวเว้ยเฮ้ย !!!)
 • ระดับ 4 หนาวที่สุด เดือนมกราฯ (หนาวชิหายเลย !!!!)
 • ระดับ 5 หนาวจุงเบย เดือนกุมภาฯ (หนาวจุงเบย !!!!!)
City
Mean 
Max 
Min 
Precipitation  
 Humidity 
Sunshine
°C 
°C 
°C 
mm.
%
Hr.
Sapporo
-3.1
0.1
-6.6
94.0
69
104.0
Sendai
2.0
5.9
-1.5
38.4
64
151.8
Niigata
2.9
6.0
0.1
122.4
71
75.1
Nagoya
5.2
10.1
1.1
65.6
61
170.0
Tokyo
6.5
10.4
2.9
56.1
50
167.3
Hiroshima
6.0
10.6
2.1
66.6
67
139.7
Osaka
6.3
10.2
2.9
61.7
60
135.4
Takamatsu
5.9
10.1
1.8
47.7
63
141.6
Fukuoka
7.4
11.1
4.1
71.5
63
121.0
Kagoshima
9.8
14.3
5.7
112.1
65
135.1
Naha
17.1
19.8
14.8
119.7
70
87.1

แปลความหมาย ตารางแสดงอากาศญี่ปุ่น

 • Mean อุณหภูมิโดยส่วนใหญ่แล้ว : อุณหภูมิส่วนในวัน ส่วนใหญ่ประมาณ °C
 • Max อุณภูมิสูงสุด (กลางวัน) : อุณหภูมิที่สูงสุด ปกติแล้วจะเป็นตอนกลางวัน
 • Min อุณภูมิต่ำสุด (กลางคืน) : อุณหภูมิที่ต่ำสุด ปกติแล้วจะเป็นตอนกลางคืน
 • precipitation ปริมาณน้ำฝน : ค่ามาก แสดงว่ามีฝนตกยิ่งมาก
 • Humidity ความชื้นสัมพัทธ์ : ค่ามากอากาศชื้นเสี่ยงฝนตก ค่าน้อยแห้ง อาจเกิดหิมะ
 • Sunshine ระยะเวลาดวงอาทิตย์ส่องแสง : ดูดวงอาทิตย์,ดูฝน,หิมะ หรือบรรยากาศ ค่ามากฟ้าแจ่มใส

การเตรียมเสื้อผ้าสำหรับเดืือนนี้

เสื้อผ้าสำหรับอากาศญี่ปุ่นเดือนนี้ เต็มตรีมกันเลยค่ะ เสื้อกันหนาว เสื้อทับใน ยกกันมาเลยค่ะ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้าหนาๆ ถุงมือหนาๆ ผ้าพันคอ สเวทเตอร์ ส่วนเรื่องฝน ไม่ต้องห่วงค่ะ แทบจะไม่มีเลยค่ะ

อากาศญี่ปุ่น ทั้งปีค่ะ (โตเกียว)

ปริมาณน้ำฝนของทั้งปีค่ะ (โตเกียว)