Akita

akita-rail
akita-kanto-matsuri2
akita-kanto-matsuri3

Akita

Akita
อะคิตะ เมือง เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดอาคิตะ และตั้งอยู่ ขึ้นไปทางเหนือในภูมิภาคโตโฮกุของญี่ปุ่น เทศกาลหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงทำให้อะกิตะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนั่นคือ เทศกาล “คันโต มัสสสึริ” (Kanto Matsuri) ซึ่งเป็นงานเทศกาลรื่นเริงของชาวอะกิตะที่จัดขึ้นในวันที่ 3-6 สิงหาคม ของทุกปี และ เป็นที่นิยมมากในฐานะเทศกาลประจำปีของอะกิตะที่ทุกคนตั้งตารอให้มาถึง โดยงานจะเริ่มมีตั้งแต่เวลา 18.00 น. ยาวไปจนถึง 21.00 น. งานเทศกาล Kanto Matsuri นี้จะเริ่มต้นจากผู้ร่วมแสดงงานจะสวมใส่เครื่องแต่งกายประจำเทศกาลแล้ว แสดงการเลี้ยงอุปกรณ์ที่มีชื่อเรียกว่า “คันโต” (Kanto) ไว้บนร่างกายโดยใช้การสร้างสมดุล นั่นเอง ไม่ว่าจะเลี้ยงไว้บนนิ้วมือ แขน หน้าผาก ศรีษะ ฯลฯ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก อะกิตะนั้น มีอากาศดีชวนให้สดชื่น และสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่มากมาย การวางแผนเที่ยวอะกิตะ ก็ควรเลือกวันเดินทางให้ตรงกับช่วงเทศกาลเพราะจะยิ่งได้บรรยากาศของการร่วมงานเทศกาลประจำเมืองที่สนุกสนานอีกด้วย และที่เมืองอะคิตะนี้มีพันธ์สุนัขพันธุ์อะคิตะ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งแต่เดิมใช้เป็นสุนัขอารักขาให้กับโชกุน และใช้เป็นสุนัขสำหรับการล่าสัตว์ มีทักษะในการดมกลิ่น การมองเห็น และการได้ยินในระดับสูง สุนัขพันธุ์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่นี่เมืองอะคิตะค่ะ