ฟูกุโรกูจุ (Fukurokuju) เทพแห่งความสุขและความสำเร็จ สุขภาพดี อายุยืน แห่งญี่ปุ่น

Fukurokuju เทพญี่ปุ่น เครื่องรางญี่ปุ่น

ฟูกุโรกูจุ (Fukurokuju) เทพแห่งความสุขและความสำเร็จ สุขภาพดี อายุยืน เทพญี่ปุ่น

ฟูกุโรกูจุ (Fukurokuju) เทพแห่งความสุข ความสำเร็จ สุขภาพดี อายุยืนยาว แห่งญี่ปุ่น ผู้ประทานพรให้มีอายุยืนยาวและหายป่วยไข้ นอกจากนี้ท่านยังดลบันดาลให้มีลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมือง และทำให้ข้าวปลาธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งทำให้ทรัพย์สินเพิ่มทวีคูณ เทพองค์นี้เกิดจากเทพ ๓ องค์มารวมกัน คือ ฟูกุ : เทพเจ้าแห่งโชคดี มีความสุข, โรกุ : เทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ และ จู : เทพเจ้าแห่งความมีอายุยืน มีลักษณะของผู้มีความรู้เยอะ มีความเคร่งขรึม สำรวม ที่น่าสังเกตคือพระเศียรเรียวยาว  มักถือไม้เท้ากายสิทธิ์ และสมุดบันทึกอายุขัยของมนุษย์  ว่ากันว่าท่านก็คือเทพ ซิ่ว ที่อยู่ในชุด ฮก ลก ซิ่ว ของจีน  และท่านก็เป็นบิดาของ “จูโรจิน” ซึ่งก็เป็นเทพแห่งอายุยืนอีกองค์หนึ่งด้วย จุดเด่นอีกสิ่งหนึ่งของท่านคือการใช้ปัญญา โดยเศียรของท่านจะมีความเรียว สูง หน้าผากกว้าง ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ในลักษณะสำคัญของท่านที่กล่าวไปแล้ว ทำให้ท่านทรงเป็นที่นับถือของพวกนักเลงหมากรุก คนทำสวน ตลอดจนพวกพ่อค้าอัญมณีและเครื่องประดับต่างๆ ไปถึงผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องการหายจากภัยไข้เจ็บ ด้วยเช่นกัน โดยลักษณะที่สักเกตุได้ของท่านคือ มีหนวดเคราสีขาว ยาว มักถือไม้เท้ากายสิทธิ์  มีศรีษะเรียวยาวหรือบางครั้งจะมีผ้าคลุมเพื่อปิดบังความฉลาดหลักแหลมเอาไว้  ถือไม้เท้ากายสิทธ์และอาจถือสมุดบันทึกอายุขัยของมนุษย์(เป็นม้วนๆ)หรืออาจถือทองคำหมายถึงความมั่งคั่ง ตามแต่ได้พบเจอ

Fukurokuju นับจากซ้ายมือ องค์แรก
Fukurokuju นับจากซ้ายมือ องค์แรก

เทพญี่ปุ่น  

Fukurokuju  มักจะสับสนกับ  Jurojin ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันและมักถือสิ่งของใกล้เคียงกัน  เนื่องจากเทพทั้ง 2 นี้ บางครั้งจะพบในตำนานว่าท่านอาศัยอยู่ในร่างกายเดียวกัน หรือบางตำรา กล่าวว่าท่านเป็นบิดา-บุตรที่มีความคล้ายเคียงกันอย่างมาก แต่ที่แน่ๆ เทพทั้งสององค์นี้มีความเกี่ยวกับ เรืื่องสุขภาพอายุยืนยาว เป็นพื้นฐานอยู่แล้วโดยที่

  •  Fukurokuju เน้นไปทาง โชคชะตาความสุข โชคดี สุขภาพดี ความสำเร็จทั้งทางด้านการเงิน การงาน มั่งมีศรีสุข การใช้ปัญญา การสอบ หน้าที่ตำแหน่งการงาน
  • Jurojin  เน้นเรื่อง สุขภาพดีโดยตรง อายุยืน หายเจ็บป่วย หายไข้ Long-Life มักมีสัตว์มงคล เช่น นกกระเรียน หรือกวาง เต่าอยู่ใกล้ๆ สัตว์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนของความมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนทั้งสิ้น มักถือพัดวิเศษ พัดสิ่งดีเข้ามา พัดพลังชั่วร้ายไม่เป็นมงคลออกไป

Fukurokujyo เทพแห่งความสุข มั่งมีศรีสุข ปัญญา และสุขภาพ มักถือไม้เท้า และบัญชีอายุการใช้งานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

Jurojin เทพสุขภาพ ดีหายป่วยไข้ อายุยืนยาว ถือไม้เท้า และบัญชีอายุการใช้งานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด มักมีกวาง เต่า หรือนกกระเรียนอยู่ด้วย

ซื้อ Fukurokuju & Jurojin ซองพกในกระเป๋าเงิน   สินค้าอื่นเกี่ยวกับ 7 เซียนญี่ปุ่น