จูโรจิน (Jurojin) เทพแห่งสุขภาพดี อายุยืน จากญี่ปุ่น

Jurojin-900

จูโรจิน (Jurojin) เทพแห่งสุขภาพดี อายุยืน จากญี่ปุ่น

Jurojin เทพแห่ง สุขภาพดีโดยตรง อายุยืน หายเจ็บป่วย หายไข้ Long-Life มักมีสัตว์มงคล เช่น นกกระเรียน หรือกวาง เต่าอยู่ใกล้ๆ สัตว์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนของความมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนทั้งสิ้น มักถือพัดวิเศษ พัดสิ่งดีเข้ามา พัดพลังชั่วร้ายไม่เป็นมงคลออกไป ว่ากันว่าเทพ Jurojin เป็นเทพอีกองค์หนึ่งใน 7 เซียนญี่ปุ่น ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ โดยมี  Fukurokuju เป็นบิดา โดยลักษณะที่สักเกตุได้ของท่านคือ มีหนวดเคราสีขาว ยาว มักถือไม้เท้ากายสิทธิ์ อาจถือสมุดบันทึกอายุขัยของมนุษย์(เป็นม้วนๆ) และมีมักมีสัตว์มงคล เช่น นกกระเรียน หรือกวาง เต่าอยู่ใกล้ๆ สัตว์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนของความมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนทั้งสิ้น
Fukurokuju นับจากซ้ายมือ องค์แรก
Jurojin องค์ที่ 6 ถือพัด นับจากซ้ายมือ
  Fukurokuju  มักจะสับสนกับ  Jurojin ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันและมักถือสิ่งของใกล้เคียงกัน  เนื่องจากเทพทั้ง 2 นี้ บางครั้งจะพบในตำนานว่าท่านอาศัยอยู่ในร่างกายเดียวกัน หรือบางตำรา กล่าวว่าท่านเป็นบิดา-บุตรที่มีความคล้ายเคียงกันอย่างมาก แต่ที่แน่ๆ เทพทั้งสององค์นี้มีความเกี่ยวกับ เรืื่องสุขภาพอายุยืนยาว เป็นพื้นฐานอยู่แล้วโดยที่
  •  Fukurokuju เน้นไปทาง โชคชะตาความสุข โชคดี สุขภาพดี ความสำเร็จทั้งทางด้านการเงิน การงาน มั่งมีศรีสุข การใช้ปัญญา การสอบ หน้าที่ตำแหน่งการงาน
  • Jurojin  เน้นเรื่อง สุขภาพดีโดยตรง อายุยืน หายเจ็บป่วย หายไข้ Long-Life มักมีสัตว์มงคล เช่น นกกระเรียน หรือกวาง เต่าอยู่ใกล้ๆ สัตว์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนของความมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนทั้งสิ้น มักถือพัดวิเศษ พัดสิ่งดีเข้ามา พัดพลังชั่วร้ายไม่เป็นมงคลออกไป
Fukurokujyo เทพแห่งความสุข มั่งมีศรีสุข ปัญญา และสุขภาพ มักถือไม้เท้า และบัญชีอายุการใช้งานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
Jurojin เทพสุขภาพ ดีหายป่วยไข้ อายุยืนยาว ถือไม้เท้า และบัญชีอายุการใช้งานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด มักมีกวาง เต่า หรือนกกระเรียนอยู่ด้วย

ซื้อ Fukurokuju & Jurojin ซองพกในกระเป๋าเงิน   สินค้าอื่นเกี่ยวกับ 7 เซียนญี่ปุ่น