iwate

Iwate

Iwate- อิวาเตะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคโทโฮคุ ทางตอนเหนือของจังหวัดติดกับจังหวัดอะโอโมริ ทางตะวันตกติดกับจังหวัดอะกิตะ ทางตอนใต้ติดกับจังหวัดมิยากิ ที่นี่เองเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สำคัญของภูมิภาคโทโฮคุ อิวาเตะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของญีปุ่่นรองจากฮอกไกโด อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของเกาะฮอนชู เมืองหลวงคือโมริโอกะ มีประชากรเบาบางที่สุดรองจากฮอกไกโด
Iwate -สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของอิวาเตะ คือ วัดทางพุทธ คือ ฮิราอิสุมิ ที่มีศาลเจ้าจูซอนจิที่เต็มไปด้วยตำนานของช่วงยุคสมัยสงครามของตระกูลฟูจิวาระ และปราสาทโมริโอกะที่มีต้นเชอร์รี่เก่าแก่ล้อมรอบอย่างสวยงาม และภูเขาที่สูงตระหง่านคล้ายภูเขาฟูจิอย่าง ภูเขาอิวาเตะ

สถานที่ท่องเที่ยวใน Iwate

0