akita

Akita

อะกิตะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮอนชู ตั้งอยู่บริเวณภาคโทโฮะกุซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น มีเมืองหลวงชื่ออะกิตะ จุดเด่นบริเวณชายฝั่งของจังหวัด ภูมิอากาศมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในพื้นดินห่างไกลชายฝั่ง และที่จังหวัดนี้เองที่มีพันธ์สุนัข พัน อะคิตะ ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้เลยค่ะ และที่เมือง  Kakunodate จะมีความงามตามธรรมชาติของภูเขาและทะเลน้ำพุร้อน และมีย่านซามุไรที่ยังคงรักษาและสืบทอดกันมาด้วยค่ะ

 

สถานที่ท่องเที่ยวใน Akita

0