kochi

Kochi

Kochi – โคจิ 1 ใน 4 ของจังหวัดที่อยู่บนเกาะชิโกะกุ เกาะที่เล็กที่สุดของญี่ปุ่น (จากสี่เกาะใหญ่) เป็นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ของเกาะชิโกะกุ มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองโคชิ
ทิศเหนือ เป็นที่ราบสูงและภูเขา ติดต่อกับจังหวัดเอฮิเมะ เป็นแนวยาวไปสุดทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก ที่มีแหลมมุโรโตะ จรด ทิศตะวันตกที่ แหลมอะชิซุริ รวมถึง ทิศใต้ เป็นชายฝั่งทะเลหันสู่อ่าวโทสะ เป็นชายหาดทรายขาวยาวจากทางตะวันออกจรดทางตะวันตก

สถานที่ท่องเที่ยวใน Kochi

0