kagawa

Kagawa

Kagawa – จังหวัดคากาวะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เมืองทากามัตสึ เป็นเมืองหลวงของจังหวัด คะงะวะ เป็นชุมทางรถไฟไปสู่เมืองอื่นของเกาะชิโกกุด้านตะวันออก และท่าเรือข้ามฟากไปยังเมืองชายฝั่งบนเกาะฮอนชู สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมีที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง จังหวัดคากาวะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอุด้งอร่อยที่สุด สวนเซโตริมสะพานใหญ่ สวนแห่งนี้มีหอดูวิวที่สูงถึง 108 เมตร สามารถชมวิวทั้งกลางวันและกลางคืนที่สวยงามได้ 360 องศา และเป็นที่รู้จักเนื่องจากมีถ้ำโอนิกะชิม่าถ้ำที่อยู่ในตำนานโมโมทาโร่ เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของยักษ์จึงมีตุ๊กตายักษ์มากมายประดับประดาอยู่ในถ้ำ กำแพงถ้ำมีการสลักเรื่องราวตำนานโมโมทาโร่ ผู้ที่มาเยือนถ้ำสามารถเพลิดเพลินกับการศึกษาเรื่องราวของตำนานนี้ค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวใน Kagawa

0