nagasaki

Nagasaki

Nagasaki – เมืองนะงะซะกิ เป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนะงะซะกิ บนเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง นะงะซะกิเป็นเมืองที่สองถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ และเป็นเมืองสุดท้ายของโลกที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์จนถึงปัจจุบัน สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) มีน้ำพุแห่งสันติภาพอยู่ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อรำลึกเหยื่อระเบิดปรมาณูที่กระหายน้ำจนเสียชีวิต มองเห็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นรูปปั้นผู้ชาย มือขวาชี้ขึ้นไปบนฟ้า สื่อถึงการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก
นะงะซะกิ ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว ปัจจุบันเมืองเริ่มขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ที่นี่ก็กลายเป็นเมืองที่ความเจริญเข้ามาแทนที่ เป็นศูนย์รวมการคมนาคมและศูนย์การค้ามากมาย แตกต่างจากอดีตไปแล้วล่ะค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวใน Nagasaki

0