miyazaki

Miyazaki

Miyazaki– ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคคิวชู เป็นจังหวัดที่หันออกสู่ทะเลตั้งแต่ทิศเหนือที่แหลมฮิวกะ โดยมีเมืองมิยะซะคิ เป็นเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญ ทางตะวันตกของสถานีมิยะซะคิ ที่ถนนสาย Tachibana เนืองแน่นด้วยแหล่ง ร้านขายของฝากเนืองแน่นด้วยแหล่งจับจ่ายซื้อของ ห้าง ร้านขายของฝาก และที่พลาดไม่ได้คือ ศาลเจ้ามิยาซากิ มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของพระจักรพรรดิ์ Jimmu จักรพรรดิ์องค์แรกของญี่ปุ่น ดังนั้นจึงหากมาที่นี่คราใด ควรเข้าไปกราบไหว้ศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวใน Miyazaki

0