kagoshima

Kagoshima

Kagoshima – คะโงะชิมะ เป็นเมืองหลวง เมืองศูนย์กลางและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคิวชู คะโงะชิมะมีชื่อเล่นอีกชื่อว่า “เนเปิลส์แห่งตะวันออก” ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวที่มีส่วนคล้ายกัน อากาศที่ร้อน และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง จุดเด่นของเมืองคือย่านการค้าขนาดใหญ่ การเดินทางโดยรถราง และภัตตาคารจำนวนมาก อาหารพื้นเมืองที่สำคัญเช่น คิบิ (ปลาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง), ทงคัทสึ, ปลาไหลรมควัน นอกจากนี้ยังมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว Kagashima

0