fukuoka

Fukuoka

Fukuoka จังหวัดฟุกุโอะกะ เป็นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณภาคคีวชู มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองฟุกุโอะกะ จังหวัดฟุกุโอะกะเป็นที่ตั้งของ 2 เมืองใหญ่ๆ บนเกาะคิวชู ได้แก่ เมืองฟุกุโอะกะ และ เมืองคิตะคิวชู โดยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญบนเกาะคิวชู นอกจากนี้ยังรวมถึงจำนวนของหมู่เกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้กับชายฝั่งทางเหนือของเกาะคิวชูอีกด้วย จังหวัดฟุคุโอกะติดทะเลทั้ง 3 ด้าน และโอบล้อมด้วยภูเขาที่เขียวชอุ่ม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม

สถานที่ท่องเที่ยวใน Fukuoka

0