Tokyo

Tokyo

Tokyo เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จำนวนประชากรทั้งหมดของโตเกียว มีทั้งหมดกว่า 35 ล้านคน
เนื่องจากที่ โตเกียวเป็นเมืองหลวง ดังนั้นหลายๆอย่างสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราจึงมักเริ่มต้นที่โตเกียวแห่งนี้แหละค่ะ
ที่นี่ มีสนามบิน 2 แห่งนะคะ คือสนามบินนะริตะ และสนามบินฮันเนดะค่ะ ใครที่จะไปจะมา คงต้องดูให้ดีนะคะว่าลงที่สนามบินไหนค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวใน Tokyo โซนกลาง
แหล่งท่องเที่ยวใน Tokyo โซนตะวันตก
สถานที่ท่องเที่ยวใน Tokyo โซนเหนือ
สถานที่ท่องเที่ยวใน Tokyo โซนใต้
สถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่รอบนอกของกรุงโตเกียว
ทริปใกล้ๆรอบโตเกียว

0