kamakura

Kanagawa

Kanagawa ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโตเกียว เมืองหลักคือ Yokohama ค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมี Kamakura และ Hakone ค่ะ ถ้ามีโอกาสควรแวะไปเพราะไม่ไกลจากโตเกียวมากค่ะ เดินทางไปเช้าเย็นกลับได้ค่ะ (เลยขอแนะนำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้) และเป็นเมืองที่มีย่านที่คนจีนอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น โดยใน Yokohama มีไชน่าทาวน์อยู่ ,  มีวัดวาอารามตั้งอยู่หลายวัดในเมือง Kamakura ค่ะ

Kanagawa อยู่ติดกับโตเกียว เป็นชานเมืองหรือเขตปริมณฑลนั่นแหละค่ะ และสามารถเดินทางโดยรถไฟได้อย่างสะดวก และมีชินกันเซน รถไฟผ่านหลายสาย ดังนั้นผู้คนที่ทำงานในในโตเกียวจึงมาอาศัยอยู่รอบนอกของโตเกียว เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพที่สูง ทำให้อัตราส่วนจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองในช่วงกลางวันมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในช่วงกลางคืน เพราะไปทำงานในโตเกียวกันเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเปรียบไปแล้วก็คงเหมือน นนทบุรี กับกรุงเทพฯบ้านเรานี่เองค่ะ

โรงแรมที่พักใน Kanagawa

0