gunma

Gunma

Gunma เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น อยู่ในเขตคันโต เป็นจังหวัดบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเขตคันโต โดยบริเวณส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขาในส่วนเหนือ และบริเวณส่วนใต้เป็นที่ราบซึ่งประชากรส่วนมากจะอาศัยอยู่ ทิศใต้ของกุมมะติดต่อกับจังหวัดไซตะมะ รูปร่างของแผนที่เขตแดนกุมมะถูกเรียกว่ามีลักษณะเหมือน นกกระสากางปีกบิน ที่นี่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น “โจโม ซันซัน” ประกอบด้วยภูเขาอาคางิยามะ, ภูเขาฮารุนะซันและภูเขาเมียวงิซัน, ภูเขาอาซามะยามะ และภูเขาทานิงาวะดาเคะ ว่ากันว่าจังหวัดกุนมะมีอนเซ็นมากกว่า 200 แห่งทีเดียว จังหวัดกุนมะประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงเรียงรายระดับ 2000 เมตรจนถึงพื้นราบที่มีความสูงระดับไม่กี่เมตรจากน้ำทะเล พื้นที่สองในสามเป็นป่าไม้และภูเขา จากทางเหนือจดทางตะวันตกมีเทือกเขาและเนินเขาเรียงรายต่อกัน นอกจากนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ จากแม่น้ำโทะเนะงาวะซึ่งไหลผ่านพื้นที่กว้างที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีป่าและเขื่อนมากมายซึ่งเก็บกักน้ำไว้ใช้จนได้ชื่อว่า “อ่างเก็บน้ำสำหรับเขตโตเกียว” และพูดถึงกุนมะ ต้องออนเซ็นค่ะ อันดับ 1 เลยค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวใน Gunma

0