tokyo japan

คันโต Kanto

คันโต Kanto ที่ตั้งของเมืองหลวงญี่ปุ่น (โตเกียว) ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษกิจ มีความเจริญเป็นอย่างมากในเขตคันโตนี้ค่ะ คันโตประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ กุนมะ คะนะกะวะ จิบะ ไซตะมะ โตเกียว โทะจิงิ และอิบะระกิ คันโตเป็นดินแดนแห่งพื้นที่ราบลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังอิมพิเรียล ที่ประทับของพระมหาจักรพรรดิ เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาล ธุรกิจ สถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ่งบันเทิงและความทันสมัยต่าง ๆ แต่เนื่องจากที่ดินและที่พักอาศัยในกรุงโตเกียวมีราคาแพงมาก ผู้คนส่วนใหญ่จึงพักอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงเช่น Kanagawa Chiba Saitama รอบนอกของกรุงโตเกียว แล้วเดินทางโดยรถไฟเข้ามาทำงานหรือเรียนที่โตเกียว และใกล้ๆกันนั้นเมือง Yokohama ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ฤดูร้อนในแถบคันโต ค่อนข้างร้อนชื้นและเหนอะหนะ พอๆกับอากาศเมืองไทยเลยด้วยซ้ำ ฤดูหนาวอากาศเย็น มีหิมะตกบางเบาหรือแทบจะไม่มี ทางตอนใต้ของ Yokohama อากาศอบอุ่น ค่ะ

แผนที่คันโต

Kanto

จังหวัดในภูมิภาคคันโต Kanto

สถานที่เที่ยวในแถบ คันโต

Ogasawara-Islands

Ogasawara Islands

Tokyo

Tokyo

Nikko

Nikko
Kamakura

Kamakura
Hakone

Hakone

Yokohama

Yokohama

Kusatsu-Onsen

Kusatsu Onsen

Oze-National-Park

Oze National Park

Manza-Onsen

Manza Onsen

Kairakuen-Garden

Kairakuen Garden

Minakami

Minakami

Kawagoe

Kawagoe

Ikaho-Onsen

Ikaho Onsen

Kinugawa-Onsen

Kinugawa Onsen

Nasu-Shiobara

Nasu-Shiobara

Narita

Narita

Saitama

Saitama

Kawasaki

Kawasaki

0