Osaka

Osaka

เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในด้านอาหารและสินค้าออกแบบ แม้ว่าโอซาก้าจะไม่สามารถเอาชนะโตเกียวในแง่ของขนาดได้ แต่เมืองนี้กลับมีชื่อเสียงในฐานะเมืองที่น่าอยู่อาศัยเมืองหนึ่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวเกียวโต อาจแวะมาพักที่ Osaka ได้ค่ะ เพราะเกียวโตกับโอซะกะ ห่างกันแค่ไม่ 15 นาที หากเดินทางด้วยชินกันเซนค่ะ

โอซะกะ หมายถึง เนินเขาใหญ่ ในสมัยก่อน โอซะกะเป็นที่รู้จักกันในชื่อ นะนิวะ และไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเปลี่ยนเป็นโอซะกะตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น มี 4 ฤดูกาลแบ่งแยกกันชัดเจน ในหน้าหนาวในอากาศหนาว อุณหภูมิลดลงต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 9.3 องศาเซลเซียส โอซะกะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยจะมีหิมะตกในช่วงฤดูหนาว ส่วนในฤดูใบไม้ผลิ มีอากาศเย็น แต่จะค่อยๆร้อนและชื้นมากขึ้น จนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม จากนั้น หน้าร้อนจะมีอากาศร้อนและชื้น ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงกลางวันอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงกลางคืนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วงที่เมืองโอซะกะค่อนข้างเย็น โดยช่วงต้นฤดูจะคล้ายกับฤดูร้อน และปลายฤดูจะคล้ายกับฤดูหนาว

แหล่งท่องเที่ยว Osaka

0