นาระ เมืองแห่งกวาง และเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น

Nara

nara

Nara นาระ

นาระ หรือชื่อเดิมคือ ยามาโตะ (Yamato)เป็นเมืองที่มีประศาสตร์อันยาวนาน นานยิ่งกว่าการกำเนิดขึ้นของสวนแบบเซนและพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นซะอีก เคยเป็นเมืองหลวงเก่า (ระหว่างพ.ศ.1253-1327) ก่อนที่ญี่ปุ่นจะมีเมืองหลวงที่ชื่อเกียวโต ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่พระพุทธศาสนาจากอินเดียเผยแพร่เข้ามาถึง วัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรมจากเมืองจีนในยุคราชวงศ์ถัง รวมทั้งวัฒนธรรมจากคาบสมุทรเกาหลีที่มีหลักฐานปรากฏให้เห็นมาจนถึงปัจจุบันทั้งวัดวาอารามเก่าแก่ โบราณสถาน พระพุทธรูปต่างๆ ที่เกิดชึ้นมาก่อนที่จะมีศาลเจ้าชินโตสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแทบทุกแห่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก นาระจึงถือได้ว่าเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

บริเวณทิศตะวันออกของเมือง คือที่ตั้งพระราชวังเก่าที่ถูกทิ้งร้างจนผุพังไปหมดปัจจุบันคือ สวนสาธารณะนาระ (Nara Park)ซึ่งกินอาณาบริเวณกว้างขวาง เป็นที่ตั้งของทั้งวัด ศาลเจ้า พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงกวางที่ปล่อยให้อยู่อย่างอิสระกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของเมือง

การเดินทางไป นาระ

จากเกียวโต นั่งรถไฟ JR Nara Line จากสถานี JR Kyoto ถึงสถานี JR Nara ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที

จากโอซาก้า นั่งรถไฟ JR Rapid จากสถานี JR Tennoji ถึงสถานี JR Nara ใช้เวลาเดินทาง 35 นาทีหลังจากนั้นก็สามารถเดินเที่ยวต่อได้ทันที

แหล่งท่องเที่ยว นาระ

0