mie

Mie

Mie จังหวัดมิเอะ หันหน้าออกสู่ทะเลแปซิฟิก ตั้งอยู่ระหว่างเมืองนาโกย่า โอซาก้าและเกียวโต ตั้งอยู่ที่ในใจกลางประเทศญี่ปุ่น มิเอะอยู่ติดกับทะเลแปซิฟิก มีชายฝั่งยาวถึง 1000 กิโลเมตร ที่ชายฝั่งเป็นหินขรุขระสวยงามและน่าชมเป็นอย่างยิ่ง มิเอะมีธรรมชาติที่สวยงาม และประกอบด้วยพื้นที่หนึ่งในสามที่เป็นป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ มีภูมิอากาศที่อบอุ่น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างปีอยู่ที่ 14-15 องศาเซลเซียส ซึ่งแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น ทางเหนือจะมีหิมะตก และคุณสามารถเห็นธรรมชาติถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่ามีฝนตกชุกที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นแหล่งกำเนิดมุกเลี้ยงแห่งแรกของโลกใครมาเที่ยวที่นี่หากหาซื้อมุกจะได้สินค้าสวยงามและคุณภาพดีค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวใน Mie

0