Rebun-View

Rebun and Rishiri

Rebun and Rishiri เกาะ Rishiri  (利尻岛, Rishiritō) และ Rebun ไอส์แลนด์ (礼文岛, Rebunto) เป็นสองเกาะเล็ก ๆ อยู่ทางเหนือของฮอกไกโด เกาะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Rishiri-Rebun-Sarobetsu และมีเส้นทางเดินป่าที่สวยงามและทัศนียภาพชายฝั่งทะเลและเต็มไปด้วยดอกไม้ อัลไพน์และหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆที่อยู่ในเกาะแห่งนี้

.

Rishiri

Rishiri Island

Rishiri มีความยาวโดยรอบ 1,721 เมตร มีภูเขาเขา Rishiri ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของเกาะแห่งนี้ เนื่องจากลักษณะของภูเขาไฟที่อยู่เฉยๆเป็นที่รู้จักกันและขนานนามว่า ภูเขาไฟฟูจิแห่งริชิริ ค่ะ ,  เกาะ Rebun มีความยาวและแบนกว่าเกาะ Rishiri และมีชื่อเสียงมากที่สุดสำหรับการบานสะพรั่งของบรรดาดอกไม้อัลไพน์ที่พบในระดับน้ำทะเลแห่งนี้ค่ะ

.

0