Abashiri-view

Abashiri

Abashiri  เป็นเมืองบนชายฝั่งตะวันออกของฮอกไกโดอยู่ไม่ไกลจาก Shiretoko และอุทยานแห่งชาติ  Akan  สถานที่ท่องเที่ยวหลักคือพิพิธภัณฑ์เรือนจำและน้ำแข็งลอยซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ใน Okhotsk ทะเลในช่วงฤดูหนาว  ตัวเมือง Abashiri เป็นแนวเรียบยาวไปตามชายฝั่ง โดยมีสถานีรถไฟ Abashiri อยู่สุดเมืองทางทิศตะวันตก

Abashiri เป็นบริเวณที่มีความหนาวเย็นนาน และก็เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทรshiretoko ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เป็นดินแดนที่มีความน่าสนใจในเรื่องชนเผ่าและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และในฤดูหนาวนี้จะเป็นที่ที่ สามารถพบเห็นแผ่นน้ำแข็งลอยอยู่เต็มทะเลได้เพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น ส่วนหน้าอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าหนาว ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และธรรมชาติอื่นๆด้วยค่ะ

.
แผนที่ Abashiri
[google_map map_id=”15880″/]
แผนที่ สถานที่ท่องเที่ยว Abashiri

0