hiroshima

Hiroshima

Hiroshima – เป็นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณภาคจูโงกุของญี่ปุ่นมีเมืองหลวงชื่อเดียวกันคือ เมืองฮิโระชิมะ ตั้งบนชายฝั่งทะเลในเซโตะ อยู่ในทำเลดีที่สุดของจังหวัดทั้งหมด 5 จังหวัดในภูมิภาค chugoku เลยค่ะ ที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม เพราะมีรถไฟด่วนพิเศษสายซันโยชินคันเซน เชื่อมระหว่างภูมิภาคคันไซ จากเมืองโอซะกะ ที่สถานีชินโอซะกะไปถึงสถานีฟุคุโอกะ บนภูมิภาคคิวชู ส่งผลให้การท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้สะดวกรวดเร็วน่าเที่ยวยิ่งขึ้น ใจกลางเมืองเป็นย่านธุรกิจ มีร้านค้าเปิดไฟสว่างไสวบนถนนคนเดินที่คึกคักตลอดเวลา บรรยากาศคึกคักชวนให้น่าจับจ่ายซื้อของ นักท่องเที่ยวชอบมาแวะชิมอาหารลือชื่อของเมืองนี้ที่เรียกว่า คือ โอโคโนมิยะคิ หรือที่เรียกว่าพิซซ่าญี่ปุ่น ซึ่งผัดบนกะทะแผ่นเหล็กร้อน สามารถตักรับประทานจากกะทะเลยได้อร่อยเข้ากับบรรยากาศแบบญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวใน Hiroshima

0