Fuji Chubu

Yamanashi

Yamanashi เป็นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณภาคจูบุของประเทศญี่ปุ่นมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองโคฟุ ยะมะนะชิเป็นจังหวัดที่ถูกปิดล้อมด้วยภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดโตเกียว จังหวัดคะนะงะวะ จังหวัดไซตะมะ จังหวัดชิซุโอกะ และจังหวัดนะงะโนะ โดยไม่มีส่วนในติดต่อกับทะเลและล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง โดยมีภูเขาไฟฟุจิเป็นภูเขาที่ทีชื่อเสียง โดยเฉพาะภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ใครมาเที่ยวประเทศนี้จะต้องมาเยือน มีสินค้าขึ้นชื่อคือไวน์ ที่เมืองโคะฟุมีชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรมอัญมณี และมีทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม พื้นที่ถึง 27 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดยะมะนะชิ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติชิชิบุทะมะไค อุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ อุทยานแห่งชาติมินะมิแอลป์

สถานที่ท่องเที่ยวใน Yamanashi

0