shizuoka

Shizuoka

Shizuoka ชิซึโอกะ เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแหล่งหนึ่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เด็ดๆของญี่ปุ่นรวมกันอยู่ที่นี่จำนวนมาก เช่น เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ  แหล่งผลิตชาเขียวที่ใหญ่ที่สุด  อ่าวที่ลึกที่สุด และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ชิซึโอกะเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

สถานที่ท่องเที่ยวใน Shizuoka

0