fukui

Fukui

Fukui – ฟูคูอิ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาค Chubu และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ติดกับทะเลญี่ปุ่นพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด Fukui สถานที่ยอดนิยมอันดับต้น ๆ ก็น่าจะได้แก่ Tojinbo หน้าผาริมทะเลญี่ปุ่นรูปร่างคล้ายเสาหินอันเกิดจากแม็กมาที่ประทุขึ้นมาแล้วเย็นตัวลงที่ผ่านคลื่นลมมาเป็นเวลาหลายล้านปี ซึ่งเป็นทัศนียภาพแปลกตาที่มีอยู่เพียงสามแห่งในโลกเท่านั้น และอีกที่ของแนะนำคือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวใน Fukui

0